A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: helpers/news_helper.php

Line Number: 161

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: helpers/news_helper.php

Line Number: 163

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: helpers/news_helper.php

Line Number: 168

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: helpers/news_helper.php

Line Number: 172

VODAFONE TÜRKİYE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİYLE 11 MİLYON TL DEĞERİNDE TASARRUF SAĞLADI
VODAFONE TÜRKİYE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİYLE 
11 MİLYON TL DEĞERİNDE TASARRUF SAĞLADI

VODAFONE TÜRKİYE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİYLE 11 MİLYON TL DEĞERİNDE TASARRUF SAĞLADI

VODAFONE, AA1000 GÜVENCELİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NU YAYINLADI

Vodafone Türkiye'nin 2011-2012 dönemine ilişkin bugün yayımladığı Sürrülebilirik Raporu ile ilgili tarafımıza gönderilen basın bültenini bilginize sunuyoruz. Raporu inceledikten sonra değerlendirmelerimizi yakın zaman içinde sizlerle paylaşacağız.

Vodafone Türkiye, ticari ve sosyal yatırımlarının merkezine yerleştirdiği sürdürülebilirlik stratejisini ve hayata geçirdiği ekonomik, sosyal ve çevresel uygulamalarını şeffaf bir şekilde paydaşlarına aktardığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisini yayınladı. Türkiye’nin AA1000 Güvenceli ilk Sürdürülebilirlik Raporu olma özelliği taşıyan Rapora göre Vodafone, hayata geçirdiği verimlilik uygulamalarıyla 11 milyon TL’den fazla tasarruf elde ederken, 8 bin 700 adet ağacın kesilmesinin önüne geçti.

23 Ocak 2012 - Vodafone Türkiye, “sürdürülebilirlik” stratejisine dair taahhüt ve uygulamalarını şeffaflık ilkesi doğrultusunda paydaşlarına aktarmak üzere “Sürdürülebilirlik Raporu”nun ikincisini yayınladı. Bir ilke daha imza atarak, dünya çapında referans kabul edilen AA1000 Güvencesi ile Raporunun güvenirliğini tescilleyen Vodafone, enerji, kağıt ve atık yönetimi konularında hayata geçirdiği verimlilik uygulamalarıyla 11 milyon TL’den fazla tasarruf elde ederken, 8 bin 700 adet ağacın kesilmesinin önüne geçti.

AA1000 Güvenceli ilk Rapor

Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisinde yer alan performans bilgi ve verilerini, paydaşlarının görüş ve beklentilerini göz önünde bulundurmak ve şirket için değer yaratan öncelikleri baz almak suretiyle derleyen Vodafone, böylelikle Türkiye’de şeffaf raporlama konusunda öncü bir adım attı. Vodafone, çevresel, sosyal, ekonomik ve etik uygulamalarının ve elde ettiği performansın uluslararası standartlarda güvenirliğini AA1000 Güvencesi ile tescilledi.

Vodafone, 3 bin 300 ton karbon salımının önüne geçti

Vodafone, “Yeşile Saygılı Kırmızı” vizyonu doğrultusunda, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini minimuma indirerek, daha sürdürülebilir bir çevre ve toplumun inşasına katkıda bulunmayı öncelikli sorumlulukları arasında görüyor. Vodafone, bu hedef kapsamındaki çalışmalarını; enerji verimliliğini sağlayarak sera gazları emisyonlarının azaltmak, bünyesindeki çalışanların ve ekosistemindeki tüm paydaşların doğa bilincini artırmak ve Yeşil Ofis Programı’nı yaygınlaştırmak şeklinde üç temel sacayağı üzerinde kurguluyor.

Faaliyetlerinden kaynaklanan karbon salımını azaltarak, uzun vadede Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişine katkı sağlamayı hedefleyen Vodafone, baz istasyonlarında enerji verimliliği yüksek uygulamalar ile yenilebilir enerji kullanımı yöntemlerini hayata geçirmek üzere 2009 yılında Yeşil Teknoloji Programı’nı devreye aldı. Yeşil Teknoloji Programı kapsamında 2011/12 mali yılında yaklaşık 2 bin 300 apartman dairesinin yıllık elektrik tüketimine denk gelen, toplam 5,5 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayan Vodafone, dünyanın etrafını 288 kez dolaşmak için harcanacak karbondioksite eş, aynı zamanda 5 bin 297 adet yetişkin kızılçam ağacına karşılık gelen 3 bin 300 ton karbondioksit salımının önüne geçti. 2011/12 mali yılında baz istasyonları, veri merkezleri ve ofis binalarında, toplam 9 milyon TL enerji tasarrufu sağladı.  

1 milyon TL’ye denk gelen kâğıt tasarrufu sağladı

Karbon ayak izini azaltma hedefinin önemli bir uzantısı olarak atık yönetimi alanında da önemli çalışmalar gerçekleştiren Vodafone, çeşitli kampanyalar aracılığıyla müşterilerini e-faturaya özendirmeye yönelik çabaları neticesinde, 2011/12 mali yılında toplam 511 ton kâğıt kullanımını önleyerek, 1 milyon TL’ye denk gelen tasarruf elde etti. Bu çalışmalarla 8 bin 700 adet ağacın kesilmesinin önüne geçen Vodafone’un sağladığı kâğıt tasarrufu, kağıtlar üst üste yerleştirilirse 32 Eyfel kulesinin ya da ortalama 888 katlı bir binanın yüksekliğine denk geliyor.

Atık yönetimi stratejisi kapsamında, faaliyetleri sırasında oluşan bina ve şebeke kaynaklı atıklar ile müşterilerinin kullanmadığı cep telefonlarını değerlendirip ham maddeye dönüştürerek ekonomiye kazandırmak üzere de önemli çalışmalar yürüten Vodafone, toplam 120 adet bisikletin üretilebileceği 1.280 kg ağırlığında metal atığı geri dönüşüme gönderdi. Ayrıca çoğunluğu network kaynaklı atıkların geri dönüşümü ile 2011-2012 finansal yılında 1.3 milyon gelir elde etti. 

Hasan Süel: “Türkiye için değer yaratmaya devam edeceğiz”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, faaliyet gösterdikleri toplumun yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda sürdürülebilirlik anlayışını tüm iş süreçlerinin merkezine yerleştirdiklerinin altını çizdi. Süel, şunları söyledi:

30’dan fazla ülkede, 407 milyon kişiyi birbirine bağlayan bir Grubun üyesi olarak, mobil teknolojilerin sosyal dönüşümün, ekonomik gelişimin önünü açan potansiyelini hayata geçirip, ülkemizi sürdürülebilir geleceğine taşımayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, şebeke altyapımızı en ileri, en akıllı teknolojiler ile yeniliyoruz. Artan küresel nüfus, azalan doğal kaynaklar ve iklim değişikliğinin artan etkilerinin, gerek bireysel gerekse kurumsal düzeyde daha sürdürülebilir yaşam ve çalışma süreçlerini gerekli kıldığı günümüzde, mobil teknolojilere ilişkin global bilgi birikimimizi seferber ediyoruz. Mobil iletişim tabanlı, akıllı iş yapma yöntemleriyle şirketlerimizin iş ve enerji verimliliğine katkıda bulunurken, ülkemizin sürdürülebilir geleceği için kilit sektörlerde, mobil iletişim teknolojilerinin gücüyle yeni ve etkin kalkınma modellerinin önünü açıyoruz. Bireylerin hayatında, kurumların ise iş yapma biçimlerinde olumlu dönüşüm yaratmak üzere yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar esnasında, enerji verimliliğini esas alarak çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’yi doğal kaynaklara, çevreye saygılı, fırsat eşitliğinin tesis edildiği bir toplum ve gelişmiş bir ekonomi ile daha iyi bir geleceğe taşımak hedefiyle yürüttüğümüz operasyonlarımızı, şeffaflık ilkemiz doğrultusunda paydaşlarımıza aktarmak üzere Sürdürülebilirlik Raporumuzun ikincisini yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

Vodafone Türkiye’den “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”ne destek

İklim değişikli üzerindeki etkilerini azaltmak hedefiyle, operasyonları ve kurumu bünyesinde enerji verimliliğini öncelikli sorumlulukları arasında ele alan Vodafone Türkiye, bu anlayışın bir uzantısı olarak Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”ne imza atarak, kurumu bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmaları Türkiye ölçeğinde bir tasarruf hareketine taşıdı. Kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları gibi çözüme katkı sağlayabilecek tüm paydaşlara açık olan bildirge, ticari binaların dünyadaki enerjinin yüzde 40’ını kullanarak iklim değişikliğini olumsuz yönde etkilediği noktasından hareketle, bu alanda Türkiye’de belirlenecek standartların, uzun vadede küresel ölçekte enerji kullanımı ve karbon salınımında kayda değer iyileşmelerin önünü açmasını hedefliyor.

Vodafone Türkiye - 2011/2012 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

Vodafone, sürdürülebilirlik yönetiminde katılımcı bir iletişim modelini hayata geçirdi

Vodafone Türkiye’nin, AA1000 Güvence Standardı tarafından belirlenmiş güvence kriterleri ışığında şekillendirdiği Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisi, operasyon bazlı mevcut işleyiş ve yol haritalarını doğru bir şekilde aktarmak adına üst düzey yönetimle düzenli fikir alışverişi ve görüşmeler esas alınarak şekillendirildi. Bu süreçte, kurumsal sosyal sorumluluk, çevre ve finansal konulara ilişkin tüm yazılı dokümanlar ile Temmuz ayında gerçekleştirilen Paydaş Diyaloğu Çalıştayı başta olmak üzere müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler ile oluşturulan muhtelif diyalog ortamlarının çıktıları referans alındı. Paydaş diyaloğunu sürdürülebilirlik yönetim sürecinin merkezine yerleştirerek, önümüzdeki dönemde kamu, sivil toplum kuruluşları, çalışanlar, tedarikçiler ve diğer paydaşları ile hayata geçirdiği diyalog ortamlarını derinleştirmeyi hedefleyen Vodafone, bu alandaki performansını geniş bir ekosistemin desteğiyle iyileştirmeye dönük yaklaşımıyla, Türkiye’de sürdürülebilirlik yönetiminde katılımcı bir iletişim modelini hayata geçirdi.

“Green Office” diploması Vodafone Maslak Plaza’nın oldu

Kendi çalışma ortamından başlayarak, ekosisteminde varlık gösteren tüm tedarikçi ve müşterileri kapsayacak şekilde belirlediği tasarruf kriterleri doğrultusunda daha sürdürülebilir çalışma ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasına odaklanan Vodafone Türkiye, binalarında yürüttüğü enerji verimliliğini artırmaya yönelik projeler ile dünyaca ünlü doğa kuruluşlarının takdirini topladı. WWF’in dünya çapında yürüttüğü ‘Green Office Programı’nın en başarılı uygulamaları arasına girmeyi başaran Maslak Plaza, Vodafone’a “WWF Green Office (Yeşil Ofis)” diploması alan Türkiye’de ilk şirket unvanını kazandırdı. 

Yılın Filo Yöneticisi Yarışması’ndan Vodafone Türkiye’ye büyük ödül!

Vodafone’un “Yeşil’e Saygılı Kırmızı” vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar, 2011/12 mali yılı boyunca çeşitli ödül platformlarınca da takdir edilerek başarısını ortaya koydu. Vodafone, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda araç filosunu daha çevreci hale getirmek üzere gerçekleştirdiği çalışmalarla Mart ayında Leaseplan Filo Kiralama ve Ekonomist Dergisi işbirliğiyle düzenlenen Yılın Filo Yöneticisi Yarışması’nda Yılın Filo Yöneticisi Ödülü’nün sahibi oldu. Araç filosunu bir yıl içinde yüzde 95 oranında çevreci yeşil araçlara dönüştüren Vodafone Türkiye, bu çalışmalar sonucunda kira ve yakıt maliyetlerini yüzde 15, karbondioksit salımını ise yüzde 13 oranında azalttı.

Vodafone Türkiye, TEMA işbirliği ile atık faturaları geri dönüşüme kazandırıyor

Atık kâğıt yönetimi stratejisi doğrultusunda, adres hatası, adres yetersizliği ya da değişikliği gibi nedenlerle müşterilerine ulaşmayan ve tarafına iade edilen faturaları imha işlemi için mayıs ayında TEMA Vakfı’na bağışlamak üzere önemli bir işbirliğine imza atan Vodafone, bu kapsamda ilk etapta 58 bin 192 adet müşteri faturası, yani 6 bin 390 kilo kâğıdı TEMA’ya gönderdi. Vodafone’un bu işbirliği kapsamında önümüzdeki bir yıla dönük hedefi ise 1.500 ağaçlık bir ormanın oluşmasını sağlayacak 3 milyon adet faturayı, yani 46 ton kâğıdı TEMA'ya bağışlamak.

Yeşil RaporlarTelekominikasyoniçerisinde 2814 defa görüntülendi
Yeşiloji'de yer alan içerikleri kendi web siteniz, blogunuz ya da başka sayfalarda, kaynak belirterek ve ilgili içeriğe bağlantı(link) vererek kullanabilirsiniz.
Yukarıdaki içerikte eksik, hata ya da benzeri bir sorun olduğunu düşünüyorsanız düzeltme için iletişim formunu kullanabilir veya yorum bırakabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları
Bu habere ilişkin yorum yapan olmadı. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.
Yalnızca kayıtlı üyeler yorum yazabilirler. Lütfen yorum yazmak için öncellikle giriş yapınız.
Hızlı Giriş:
Yeşiloji.com'a en son eklenen haberler
Elinizdeki atıkları geri dönüşümle nerede / nasıl değerlendirirsiniz?“Düşük karbon” kahramanları aranıyorTemiz Üretim Nedir?Trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 milyon sınırına dayandıİş Hayatı - Özel Hayat dengesinde en iyi ve en kötü ülkelerSürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmenin  Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik (Tam Metin)Yeşil Bina Yönetmeliği YayımlandıYenilenebilir Enerji Kredisi alabileceğiniz bankalarAkçansa Biyoçeşitlilik Proje Yarışmasının kazananları açıklandıHybrid Otomobiller hem bütçeye hem doğaya dostSürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2014Köy okullarına bilgisayar bağışı kampanyasıDünya Rüzgar Enerjisi Kapasitesi 2020 yılına kadar 2 katına çıkacakSağlık Sektöründe Sürdürülebilirlik, Yeşil HastanelerYenilenebir Enerji ile hem çevreyi hem ekonomiyi koruyalım2035'e kadar 49 trilyon dolar enerji yatırımı gerekiyorToyota fabrikasını çatısına 500 kw'lık güneş panelleri kurulduObama kömür kirliliğine dur demek için harekete geçiyorAvrupa'nın karbon emisyonları düşmeye devam ediyorBill Gates Dünyanın en ölümcül hayvanına savaş açtıAlmanya enerji ihtiyacının %74'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak bu ayın 2. rekorunu kırdıGoogle direksiyonu ve pedalları bile olmayan sürücüsüz elektrikli aracını ortaya çıkardıÇöpten gelen 30 milyar dolar2050'de Danimarka'da %100 yenilenebilir enerji mümkünYaşayan binalar, yeşil bitkiler duvarlarınıza hayat katıyor...Dünyanın en büyük kömür santrali Rusya'da kuruluyorÇin hava kirliliğini önlemek için milyonlarca aracı trafikten çekiyor...Brezilyalı öğrenciler ABD huzurevlerindeki yaşlılarla sohbet ederek İngilizce öğreniyorAlmanyada Nükleer'in payı azalırken Yenilenebilir Enerji'nin payı artıyorEn yeşil olmadan önce en dürüst olmak; GENSED 3. Olağan Genel Kurul Toplantısını GerçekleştirdiTürkiye'nin en iyi iş verenleri açıklandıDünyanın en büyük takip sistemli güneş enerji santrali Kaliforniya'da tamamlandıKartal Belediyesi'nden hem hayvanları hem çevreyi koruyan uygulamaAvrupa Yeşil Başkenti, European Green Capital 2016Binamın Enerji Sınıfı Düşük Çıkarsa Ne Olacak?Internetin yeni trendi, #BebekKaşlarıTürkiye'nin en iyi iş vereni açıklandı4. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı ve SergisiDünya Bankasından Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanı için 350 Milyon DolarKüresel ısınma tüm deniz kaplumbağalarını dişi yapabilirPamuktan yapılan organik batarya 20 kat daha hızlı şarj oluyorAvrupa'nın fosil yakıt ve doğal kaynakları çok yakında tükenecekÇin hava kirliliğini önlemek için güneş enerjisi kapasitesini 70.000 MW'a çıkartacak